» OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

Objednání zboží

Nabídka zboží na stránkách www.lhswimdesign.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky kupujícího. K učinění objednávky zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. Veškeré objednávky jsou dle § 40 odst. 4 právně závazné. Při nedodržení objednávky ze strany kupujícího se práva řídí ustanoveními uvedenými v právní doložce, která je součástí těchto obchodních podmínek. Kupující odesláním objednávky souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zároveň dává souhlas s tím, aby provozovatel, jakožto prodávající, zpracoval získaná data z objednávkového formuláře pro své potřeby, zejména pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky. Registrovaný zákazník souhlasí s tím, že si uvedené údaje může prodávající uložit do své zákaznické databáze. Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., zejm. § 5 odst. 2 písm. b) a odst. 6.

Kupující vybere zboží, vhodí ho do košíku a vyplní všechny povinné údaje. Poté odešle objednávku. Obratem dostane kopii objednávky na email.

 

Zboží a ceny

Všechny ceny zboží a částky na úhradu zasílacích nákladů, jsou konečné, a to vč. DPH. Provozovatel není plátce DPH.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má provozovatel právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

Zrušení objednávky, částečné plnění, odstoupení od smlouvy

Každou objednávku může kupující do potvrzení objednávky prodávajícím zrušit bez udání důvodu a to formou  e-mailu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží a datum jeho objednání.

Objednávku může zrušit i prodávající. V tomto případě uvede prodávající důvod proč není možné objednávku potvrdit.

Prodávající má právo v případě nedostupnosti některé z položek objednané kupujícím navrhnout částečné plnění – dodání dostupných položek. V případě, že dostupná položka objednávky není přímo nebo funkčně vázána na dodání momentálně nedostupné položky, je kupující povinen toto částečné plnění přijmout. Prodávající bude zároveň informovat kupujícího o nejbližsím možném termínu dodání nedostupné položky objednávky.

 

V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 53 odst. 6 a 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží) bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího, dále je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na zaslání zboží a náklady na balné. Prodávající je oprávněn dle § 415 násl. odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky kupujícímu je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno a nebylo užíváno.

 

Balné a poštovné

Objednané zboží zasíláme pomocí služeb České Pošty na dobírku.

Při nákupu zboží nad 2 500,-- Kč poštovné ZDARMA

 

Platby a doručení Česká pošta po České republice:

•           Obchodní balík ( 1-2 dny ) 125,- Kč - objednané zboží zasíláme jako obchodní balík s podacím číslem, které Vám následně zašleme v potvrzujícím emailu.

•           Balík do ruky  -  doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den od podání zásilky

•           Osobní odběr  0,--Kč   ( Praha )

 

Platby a doručení Česká pošta po Slovenské republice:

•          Doporučené psaní  140,- Kč

 

Platby:

•            Dobírka

•            Hotovostní platba ( Praha )

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta je od 7-10 dnů, není-li uvedeno jinak. Netýká se zasílání zboží do zahraničí! V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

Převzetí zboží

Doporučujeme kupujícímu prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Kupující má právo v takovém případě zásilku nepřevzít. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit. Před tímto krokem, je však kupující povinen předem informovat prodávajícího, že k této skutečnosti (nepřevzetí zásilky) došlo.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

 

Výměna zboží

V případě potřeby Vám do 14 dnů od dodání objednávky nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh nebo velikost. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (nikoliv na dobírku) na naši adresu. Podmínkou je předchozí kontaktování prodávajícího! Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

 

Reklamace a záruka

Postup pro uplatnění reklamace, reklamační řád.

I. Všeobecná ustanovení

1) Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určujte postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále 513/1991 Sb., obchodní zákoník pro případy dle § 261 a násl.), zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele. 2) Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem online obchodě, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu

 

II. Práva a povinnosti prodávajícího v reklamačním řízení

1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

2) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.

3) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.

4) Vada, která vznikla běžným používáním, nebo neodborným zacházením (například praním, nadměrné vystavení agresivním chemickým látkám apod. ) dle § 623 nemůže být uznána. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

5) Pro právo na uplatnění vady zboží, musí být před posláním výrobku informován prodávající a to formou emailu.

6) Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.

7) Neoznámené zásilky nebudou přijaty !

 

III. Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu – Lucie Hahnová, Kloboučnická 1439/16, Praha 4, 140 00 v reklamačním řízení

 

1) Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu

2a.) V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění oprávněně reklamované zboží ve lhůtě uvedené v bodě III. odst. 1, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny.

 

2b.) V přídadě vracení kupní ceny, budou peníze odesláne na bankovní učet bez poplatků, anebo poštovní poukázkou za poplatek 35kč, což je poplatek, který požaduje Česká pošta.Tato částka bude odečtena z vrácené kupní ceny. Způsob vrácení kupní ceny bude určen dohodnou smluvních stran.

 

3) Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu prodávající

4) Náklady dle § 53/4h  nese sám kupující.

5) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v pramenech tohoto reklamačního řádu.

6) Kupující je povinen informovat prodávajícího formou emailu, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá.

 

Postup při reklamaci - shrnutí

 

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (nikoliv na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

 

Reklamace a záruka

Obchodní podmínky uveřejněné na www.lhswimdesign.com jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad. Bližší podrobnosti o nakupovaní a platbě, naleznete v našich obchodních podmínkách. Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivní právní úpravou. Pokud není něco upraveno v našich obchodních podmínkách, je jedním z pramenů občanský zákoník 40/1964 Sb. v platném znění, zejm. ustanovení týkající se právního úkonu a kupní smlouvy (za důležité považujeme seznámení s ustanoveními § 588 a násl.), v případě obchodní vztahu dle § 261 a § 262 Obch. Zák., obchodní zákoník v platném znění. Informační povinnost dodavatele dle § 53 odst. 4 Obč. Zák. je splněna, kupující má všechny informace k dispozici v obchodních podmínkách. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel. Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

 

Dotazy Vám rádi zodpovíme na emailu: info@lhswimdesign.com

 

ZTM4YTVm